kobieta w pozycji drzewa vrksasana joga
Metafizyka

Przebudzenie Świadomości. Pandemia fundamentem nowego Świata.

W piątek minęły 2 tygodnie od mojego powrotu z Tajlandii. Byłam przekonana, że szybko wrócę do tzw. normalności i napiszę wpis, o tym jak to pokonanie ponad 10 tys. km nie jest gwarancją lepszego i piękniejszego świata. Okazało się, że powrót do całkowitej normalności jest obecnie niemożliwy. Natomiast do względnego porządku dziennego powróciłam tak naprawdę dopiero po 1.5 tyg. 

Jeśli zaś chodzi o lepszy i piękniejszy świat, rodzi się teraz na moich oczach. Przebudzenie świadomości zbiorowej ma miejsce już od kilku lat, jednak wcześniej nie był to proces tak intensywny i na tak ogromną skalę. Otrzymaliśmy od Matki Natury dar, który możemy wykorzystać w dwojaki sposób. Teraz do nas należy decyzja czy wybierzemy przebudzenie Świadomości i będziemy częścią Świata odradzającego się czy damy pociągnąć się Światowi upadającemu.

Przebudzenie Świadomości zbiorowej - dlaczego właśnie teraz?

Użyję tego słowa tylko raz, na wypadek gdyby kiedyś na ten wpis trafili nasi potomkowie i nie wiedzieli, o czym w zasadzie rozprawiam (no może trochę sobie schlebiam). W każdym razie – koronawirus. Nie będę tego określenia powielać, jest wystarczająco zasilane energią z każdej strony; skrótowo – korona :).

Korona stała się zaczynem falowej zmiany zachodzącej na całym Świecie. Za jej sprawą staliśmy się niemal bezbronni. Jedyne co nas ratuje to kwarantanna, która odizolowała nas od siebie na planie materialnym. 

Ludzkość zatraciła się w iluzorycznej potędze materii. Ograniczyliśmy się do identyfikowania się poprzez swoje ciało, to co posiadamy, jakie mamy ziemskie tytuły i jakie pełnimy role społeczne. Zapomnieliśmy, że nasze ciało to jedynie naczynie, że na planie duchowym wszyscy jesteśmy Jednością. Że należymy do Ziemi, a ona jest częścią nas.

Nasze długotrwałe działania doprowadziły do krytycznego poziomu zanieczyszczenia powietrza i wód, ziemia, wyjałowiona przez eksploatujące formy upraw i pola dla zwierząt hodowlanych, jest w coraz większym stopniu pokryta betonem i asfaltem. Przyczyniliśmy się do zaburzenia ekosystemów, wymarcia wielu gatunków zwierząt. Mnożymy się i generujemy coraz więcej potrzeb napędzając przy tym wszelkiego rodzaju produkcje.

przebudzenie świadomości ego vs eco

Zapomniawszy, że jesteśmy niepodzielną boską Świadomością, przepełnioną światłem i bezwarunkową miłością, kupujemy szczęście, które finalnie okazuje się być zawsze źródłem cierpienia. Kierujemy się zasadami rywalizacji, zadaniowości. Na świat patrzymy kierunkowo, w kategoriach strat i korzyści.

Równowaga Yin i Yang

symbol yin yang

Opisane powyżej cechy charakteryzują energią męską, zgodnie z tradycją chińską określaną ‘Yang’. Cechuje ją także aktywność, spontaniczność, siła, wzrost, bystrość, wigor i twórczość. Dominantą jest umysł.

Przeciwstawną do niej jest energia żeńska – Yin, za którą stoją bierność, uległość, introwersja, a także empatia, współpraca, równość, troska, wrażliwość. Tu dominuje serce.

Obydwie te energie są konieczne do funkcjonowania Świata i tak samo ważne. Są nierozłączne i wzajemnie się uzupełniają – w energii Yang zawarta jest cząstka Yin i odwrotnie. Obrazuje je symbol Yin Yang, a konkretniej kółeczka energii zawarte w części przeciwnej.

Zachowanie równowagi pomiędzy tymi energiami jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek, systemów, Świata.

Nasza cywilizacja oparta została głównie na energii męskiej, równowaga została zaburzona. Systemy polityczne oparte na modelu hierarchicznym, sztucznie napędzany przemysł, agresywny rozwój gospodarczy, podziały społeczne, wyniszczanie środowiska naturalnego etc.

Teraz przyszedł czas, kiedy Wszechświat daje nam szansę naprawić nasze błędy i przywrócić harmonię pomiędzy sercem i umysłem.

Przebudzenie Świadomości na fundamencie kryzysu

W wyniku pandemii, która prowadzi do kryzysu w każdej dziedzinie życia, coraz częściej dochodzi do przebudzenia świadomości. Ta skrajna sytuacja wymusza na nas objęcie konkretnego stanowiska. Gdy popatrzymy na nią z dystansu, zaobserwujemy podział na dwa obozy – obóz wibracji współodczuwania, miłości oraz obóz kontroli i lęku. Nie będę poruszać tu kwestii politycznych – ten blog nie ma na celu zajmowanie się tym tematem. Jednak kwestia wpływu kwarantanny na naszą codzienność jest niepodważalna. Nastały trudne czasy, zarówno mentalnie, jak i ekonomicznie.

Obecna sytuacja ma na celu nauczyć ludzkość poprawnego działania, szacunku do życia. Pokazuje nam jak nietrwałe są dobra materialne. Mają miejsce falowe zwolnienia, cięcia etatów, upadają firmy. Z drugiej strony, dobra materialne okazują się być daremne. Nie kupimy za nie zdrowia, bezpieczeństwa czy poczucia przynależności. Ze względu na globalną izolację, jeszcze więcej osób niż dotychczas dotyka widmo depresji, wyobcowania, samotność i bezsilność. Zamknięci w czterech ścianach za towarzystwo mają jedynie telewizor, który skutecznie karmi trawiące ich demony.

Ci, którzy zajmują obóz wibracji bezwarunkowej miłości, jednoczą się w wspólnym dążeniu do poprawy dobra ogółu. Powstają piękne inicjatywy kierowane troską o drugiego człowieka. Świat zwolnił. Część ludzi przewartościowała swoje życie, a czas kwarantanny służy im do lepszego poznania siebie.

Jak być częścią odradzającego się Świata w dobie kwarantanny?

Skoro każdy pojmuje wszystkie rzeczy w odniesieniu do siebie, ten kto nie pozna samego siebie, nie wejdzie w głąb swojego wnętrza, pozostanie w iluzji. Skrajna sytuacja odbiera nam komfort możliwości w niej pozostania. Przebudzenie świadomości jest jedynym krokiem do przetrwania ciężkich czasów.

Więc co mam robić podczas kwarantanny?

Najlepszym sposobem na przetrwanie kwarantanny jest utrzymanie wysokiej wibracji i poprzez to – zmiana naszego otoczenia. Dbaj o czystość serca, w której zawiera się chęć do zachowania umysłu wolnego od nieczystych myśli, bezwarunkowa miłość do życia w każdej formie.

Miej świadomość tego, że bez upadku dotychczasowego Świata, nowy, piękny Świat nie ma miejsca zaistnieć. Musimy pożegnać to, co należy do przeszłości, by być przygotowanym na lepsze.

Pamiętaj, że wszystko, co zachodzi na skalę globalną, dzieje się również na planie jednostkowym. Zmienia się Świat – zmieniamy się również my, i odwrotnie. Co jeśli, to co przynoszą Ci zmiany nie zaowocuje dla Ciebie czymś wspaniałym? Czymś, co wcześniej nie miało przestrzeni, żeby się zdarzyć.

Przebudzenie Świadomości poprzez samobadanie i samoobserwację

Medytuj, wykorzystaj ten czas na samobadanie. I nie mam tu na myśli wyłącznie siedzenia określoną ilość czasu w ciszy i bezruchu. Medytuj podczas codziennych zajęć – bądź stale uważny i obecny. Zgodnie z nauką Sri Ramany Maharishi* skup się na pytaniu Kim jest ja?  tak, aby porzucić ja egotyczne, obciążone słabościami, strachem i innymi negatywnymi formami myśli. Poczuj, że prawdziwe Najwyższe Ja to tak naprawdę Jedność i wszechogarniający niezmącony spokój.

Obserwuj swoje uczucia, potrzeby, obawy. Z czym się wiążą? Co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne? Zastanów się, jakie odnosisz korzyści z obecnej sytuacji? Dobrze wiesz, że wszystko ma zawsze dwie strony. Może w końcu masz przestrzeń odpocząć, rozwijać swoje talenty, zweryfikować relacje z bliskimi. Może trudna sytuacja materialna pokaże Ci, co dotychczas w Twoim życiu nie zdawało egzaminu. Możliwe, że będzie to początek Twojego osobistego odrodzenia.

*Naukom Si Ramany Maharishiego poświęcę z pewnością obszerny artykuł; albo i kilka. W zasadzie aż dziwne, że nie pojawił się taki już na samym początku…Zdziebko więcej o Najwyższym Ja przeczytasz tutaj w akapicie Self-realization.

Bezwarunkowa miłość i wdzięczność

Jako priorytet obierz ochronę życia – to najważniejsze, co jest! Życia swojego, swoich bliskich, ale także wszystkich istot, która zjawiają się na Twojej drodze. Stan niezmąconego Boskiego spokoju da Ci pewność ochrony przed psychicznym osłabieniem. Fizyczny system obronny również będzie funkcjonował, aby całkowicie chronić Cię od wszelakich zanieczyszczeń napływających z zewnątrz, a także da Ci siłę pomocy tym, którzy zatopili się w lęku.

Bądź wdzięczny za wszystko, co masz i co Cię spotyka. Kiedy jesteśmy w wibracji wdzięczności, uruchamiamy machinę, tworzymy i powiększamy jej pole do wystąpienia. Wszechświat daje nam coraz więcej powodów do jej odczuwania.

Teraz o tym, co wydarzy się na Ziemi decyduje Boska Świadomość, wszystko jest w Jej rękach. Zostało to odebrane z rąk ludzi, ale mamy możliwość stać się Boskimi rękami. Dlatego musimy pozostań uważny, w stanie Najwyższego Ja. Przeobraź docierające do nas ostrzeżenia jako zaproszenie do zjednoczenia w błogiej Świadomości.

przebudzenie świadomości pozycja drzewa vrksasana

Działanie medytacji jest od dawna udowodnione naukowo, o czym przeczytacie choćby tutaj czy tutaj.

Zachęcam Was do wzięcia udziału w globalnej medytacji, która odbędzie się 5.04. o g. 4:45 czasu polskiego.

Tego dnia (4/5.04.w zależności od strefy czasowej) ma miejsce koniunkcja Jowisz-Pluton, która daje okazję do zwrócenie uwagi na to, co jest w nas głęboko zakorzenione i nam nie służy. To możliwość dla korzystnych zmian dla siebie i dla całej ludzkości. 

Więcej o globalnej medytacji przeczytacie tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.